st. sierż.

st. sierż. Aneta Mazur

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Rejon placu zabaw pomiędzy blokami Armii Krajowej 9 i Lwowska 128,  –  przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku publicznego, dewastacji mienia oraz spożywaniu alkoholu – w godzinach wieczorno-nocnych, głównie w weekendy

Polski

st. sierż. Rafał Adamus (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu, zakłócenie ładu i porządku publicznego oraz ciszy nocnej mieszkańców bloków położonych w najbliższym sąsiedztwie sklepu „Żabka” przy ul. Dębskiego 125 w Krakowie.  Powyższa sytuacja występuje w godzinach wieczorowo-nocnych. Powodem takiego stanu jest gromadzenie się młodzieży, która swoim zachowaniem łamie wszystkie przyjęte normy prawne.

Polski

st. sierż. Marcin Kobylarz (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu oraż żebractwo w rejonie marketu TESCO przy ul. Dobrego Pasterza  67 w Krakowie . Powyższa sytuacja występuje w godzinach popołudniowo-wieczornych.   Powodem takiego stanu jest gromadzenie się osób z marginesu społecznego. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. sierż.