st. sierż.

st. sierż. Aneta Mazur

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

wyeliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego, dewastacji mienia, spożywania alkoholu w rejonie bloków 17 i 19 przy ul. Armii Krajowej - w godzinach popołudniowo-wieczornych, głównie w weekendy.

Polski

st. sierż. Rafał Klich (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:  Sprzedaż alkoholu i papierosów osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i ciszy nocnej w rejonie sklepu „Alkohole 24” na ul. Włoska 2 w Krakowie. Powyższe zdarzenia występują  całodobowo.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. sierż.