Zgłoś nielegalne i szkodliwe treści znalezione w internecie – www.dyzurnet.pl

Zgłoś nielegalne i szkodliwe treści znalezione w internecie – www.dyzurnet.pl

W 2014 roku do zespołu specjalistów z www.dyzurnet.pl 11 tys. razy zgłaszano nielegalne i szkodliwe treści znalezione w internecie. 425 z tych zgłoszeń trafiło na policję. MSW, NASK i policja w ramach działań „CyberPol” podpisały porozumienie, którego celem jest jeszcze skuteczniejsza walka z przestępstwami w Sieci.

Pod nazwą Dyżurnet.pl kryje się zespół, który powstał w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Pracują w nim specjaliści, którzy dbają o bezpieczeństwo polskiego internetu. Prócz działań edukacyjnych, zespół interwencyjny reaguje na zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści.

W roku 2014 pracownicy zespołu przeanalizowali 11.063 incydentów, co stanowiło wzrost aż o 65 procent w stosunku do roku poprzedniego. Od początku istnienia zespołu (od 2005 roku), przeanalizowano blisko 45 tys. zgłoszeń. Najwięcej informacji otrzymanych przez www.dyzurnet.pl dotyczyło materiałów zaklasyfikowanych przez użytkowników, jako przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka. W roku 2014 stanowiły one ponad 80 % ogólnej liczby zgłoszeń.

Współpraca z policją

W związku z nielegalnymi treściami, zespół www.dyzurnet.pl stale współpracuje z policją, do której trafiają informacje o możliwości popełnienia przestępstwa. Specjaliści z NASK organizują i uczestniczą także w szkoleniach policji w całym kraju. 16 lipca MSW, NASK i Policja podpisały porozumienie w ramach programu „CyberPol".

Jego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, zwalczania cyberprzestępczości oraz podnoszenia poziomu świadomości osób korzystających z sieci. W ramach programu zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy, które będą prowadzone przez specjalistów z NASK. Program szkoleń obejmie grupę ok. 1.700 funkcjonariuszy, którzy będą podzieleni na 3 grupy ze względu na stopień zaawansowania szkolenia.

Dyżurnet.pl – jak zgłaszać szkodliwe treści?

Nielegalne lub szkodliwe treści do zespołu www.dyzurnet.pl może zgłosić instytucja, inne zespoły reagujące oraz każdy użytkownik internetu. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą: 

Informacje o zgłaszającym użytkowniku nigdy nie są przekazywane podmiotom trzecim. Jeśli użytkownik pozostawi swój adres mailowy, jest informowany o podjętych działaniach. Wszystkie nielegalne treści można zgłaszać również na policję.

Źródło: www.msw.gov.pl