Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, powołana w 1997 r. przez Komendanta Głównego Policji pana nadinsp. Marka Papałę, wspiera materialnie rodziny policjantów, którzy stracili życie w związku ze służbą w Policji. Udzielanie pomocy osieroconym rodzinom jest możliwe dzięki Darczyńcom, przekazującym na rzecz Fundacji darowizny a także 1 % podatku od swoich dochodów. Bez wsparcia środowiska policyjnego Fundacja ma nikłe szanse na świadczenie realnej pomocy rodzinom poległych policjantów.

Zarząd Fundacji apeluje o wsparcie przez policjantów i pracowników podległych jednostek i komórek organizacyjnych, z jednoczesnym zachęceniem do zadeklarowania w zeznania podatkowych 1% na rzecz Fundacji. Również osoby, które rozlicza zakład pracy mogą składać zeznania podatkowe samodzielnie, i przekazać 1% podatku na cele społeczne.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

KRS  0000101309

Ułatwieniem rozliczenia podatku jest skorzystanie z komputerowego programu PIT 2016 zamieszczonego na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.pl – link Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach lub na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapolicja.pl.