"Podręcznik po judaizmie dla policjantów"

Podręcznik po judaizmie dla policjantów

Do pobrania wersja elektroniczna "Podręcznika po judaizmie dla policjantów", opracowanego przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie (ze zgodą na wykorzystanie). Publikacja w interesujący, logiczny i uporządkowany sposób przedstawia podstawowe informacje istotne m.in. dla policjantów/tek, ich przełożonych.