Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się:

- dowód osobisty

- paszport

- prawo jazdy

- książeczka żeglarska

- książeczka wojskowa

- karta pobytu

Zastrzegać należy także:

- karty płatnicze,

- dowody rejestracyjne

Więcej informacji na temat zastrzegania dokumentów znaleźć można na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl/