Komunikaty

 • Komunikat dotyczący zdarzenia w szkole w Porębie
  2019-10-16 14:27
  Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach prowadzi czynności w sprawie zdarzenia z udziałem nieletnich, do którego doszło w Szkole Podstawowej w Porębie, 2 października 2019 roku.
  więcej
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  2019-10-03 14:45
  Okręgowy Ośrodek Pomocy funkcjonuje w Krakowie, zaś Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Niepołomicach, Oświęcimiu, Krzeszowicach, Radoczy, Myślenicach oraz Suchej Beskidzkiej.  To projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości
  więcej
 • Procedura wydawania zaświadczeń o udziale w zdarzeniu drogowym (powiat myślenicki)
  2013-06-14 13:16
  Procedura wydawania dokumentacji dotyczącej zdarzenia drogowego: każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu.
  więcej
 • Program wczesnej interwencji profilaktycznej
  2019-09-06 06:59
  Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jako coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dorastania może okazać się niebezpieczne.
  więcej
 • Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?
  2018-01-02 11:07
  Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
  więcej
 • Program Interwencji Profilaktycznej - FRED GOES NET
  2019-10-18 12:15
  Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jako coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dorastania może okazać się niebezpieczne.
  więcej
 • Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
  2019-03-22 09:19
  Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprze
  więcej
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  2018-01-10 10:41
  Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece Państwa,
  więcej
 • Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą! Problem handlu ludźmi ciągle aktualny
  2015-07-17 11:29
  Polacy podejmują decyzje o wyjeździe za granicę do pracy, czasem na stałe. Może być to szansą na zmianę swojego życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami.
  więcej
 • Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta
  2015-09-28 10:49
  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.
  więcej

Strony