asp. Marek Świder

asp.
Marek
Świder
Powiat: 

 

Dzielnicowy Rejonu IX

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - eliminacja przypadków zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym występujących w miejscowości Dębno w rejonie stacji paliw i kompleksu przemysłowo-handlowego.

Rejon działania: 
Obsługuje: Dębno, Sufczyn, Łysa Góra, Jaworsko
Telefon komórkowy: 
+48 606 862 420