st. asp. Dariusz Barański

st. asp.
Dariusz
Barański
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Gromadzenie się młodzieży na terenie placu zabaw znajdującego się w miejscowości Ostrowsko przy Remizie Strażackiej. Młodzież w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzi się na placu zabaw, spożywa alkohol, pali papierosy często zachowując się głośno oraz zaśmiecając teren placu butelkami, ponadto dochodzi tam do niszczenia sprzętów znajdujących się na terenie placu. Mieszkańcy miejscowości Ostrowsko oczekują, iż zjawisko to zostanie znacznie ograniczone bądź wyeliminowane.

Rejon działania: 
miejscowość Waksmund. Ostrowsko. Łopuszna. Harklowa, Knurów. Szlembark. Dębno.
Telefon stacjonarny: 
182610447
Telefon komórkowy: 
660 470 288 dostępny w godzinach służby dzielnicowego