KWP Kraków: ćwiczenia dla rezerwistów „Obronność 15”

KWP Kraków: ćwiczenia dla rezerwistów „Obronność 15”

[13 września 2015 r.] Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się ćwiczenia z zakresu powołania rezerw osobowych (żołnierzy rezerwy) do służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przewidzianej do militaryzacji na wypadek zagrożenia. Ćwiczenia te odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie po raz pierwszy i zorganizowane zostały z upoważnienia Prezes Rady  Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego. Podobnie jak w innych  jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji szczebla wojewódzkiego oraz w szkołach policyjnych -  jest początkiem cyklu tego typu ćwiczeń zaplanowanych do przeprowadzenia w przyszłości w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Ćwiczenia takie mają na celu przygotowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do stworzenia warunków do sprawnej i skutecznej realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, np. w czasie wojny poprzez powołanie do służby rezerw osobowych. Rezerwy tworzą osoby, którym właściwy terytorialnie Wojskowy Komendant Uzupełnień nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  tworząc w ten sposób rezerwę kadrową, która wzmocni stan etatowy naszej jednostki w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa czy w czasie wojny.

W przeszkoleniu wzięło udział 30 rezerwistów, którzy zgodnie z kartą powołania już w godzinach rannych zameldowali się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tego typu ćwiczenia zostały zorganizowane  przez wszystkie  Komendy Wojewódzkie Policji i Szkoły Policji na terenie całej Polski i będą kontynuowane w następnych latach.  Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez obsadę Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji.

Główne cele ćwiczenia, prowadzonego w czasie rzeczywistym, to sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych, oraz wydawania wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, a w końcu wzmacnianie współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej. 

Było to największe takie ćwiczenie w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej.

https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cwiczenia-dla-rezerwistow-obronnosc-15

https://twitter.com/kwpkrakow/status/643319375420911616

https://www.facebook.com/video.php?v=922891811114104