Kraków: Święto Policji - następne uroczystości

Kraków: Święto Policji - następne uroczystości

[21 lipca 2015 r.] O godzinie 11:00 na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji rozpoczęły się obchody małopolskiego Święta Policji. Uroczysty apel podczas którego wyróżniającym się policjantom z KWP w Krakowie wręczono medale, odznaczenia oraz awanse odbył się przy Obelisku upamiętniającym Pomordowanych Policjantów – Jeńców obozu w Ostaszkowie. W uroczystości oprócz Kierownictwa małopolskiego garnizonu, a także przełożonych odznaczanych policjantów wziął udział Wojewoda Małopolski pan Jerzy Miller, a także inni zaproszeni goście.

Na początku uroczystości głos zabrał Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek, który podziękował wszystkim wyróżnionym policjantom za wybitne osiągnięcia w pracy oraz zaangażowanie w pełnioną służbę. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom. Wojewoda Małopolski  Jerzy Miller odznaczył dziewięcioma złotymi, siedmioma srebrnymi oraz dwoma brązowymi medalami za długoletnią służbę krakowskich policjantów. Następnie Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wręczył pięć srebrnych i pięć brązowych odznak „Zasłużony Policjant”. Ponadto awansami na wyższe stopnie uhonorowano 21 funkcjonariuszy. Wszystkim wyróżnionym pogratulował Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, który jednocześnie podziękował za ofiarną służbę i życzył dalszych sukcesów w policyjnej pracy. Podczas dzisiejszych obchodów Święta Policji w Krakowie Małopolskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów odebrało własny sztandar. Na zakończenie przed Obeliskiem poszczególne delegacje oddały hołd pomordowanym policjantom składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze.

Źródło: www.malopolska.policja.gov.pl