Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - procedury realizacji badań opinii w Policji