Zmiana organizacji ruchu podczas Myślenickiego Festiwalu Lata

Zmiana organizacji ruchu podczas Myślenickiego Festiwalu Lata

Informacja Straży Miejskiej w Myślenicach dotycząca zmiany organizacji ruchu podczas Myślenickiego Festiwalu Lata 2018.

Na czas trwania imprezy (w dniach 28-29 lipca) przewidziano zamknięcie następujących ulic:

- ul. Piłsudskiego (od strony ronda im. Marszałka Nawary)

- skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Zdrojowej oraz wszystkich dojazdów do ulicy Parkowej

Zakazy nie będą dotyczyć służb miejskich, straży miejskiej, obsługi imprezy, zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku, pojazdów z identyfikatorami, mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości sołectwa Chełm oraz ulic: Parkowej, Leśnej, Górnej, Sosnowej i przysiółka Mała Gromada - Stróża.

Apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych, aby swoimi pojazdami parkowali w miejscach dozwolonych. Zabrania się zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych lub parkowania w sposób utrudniający ruch. Zaleca się w tych dniach na Zarabie przyjść pieszo, pozostawiając pojazd w centrum lub na obrzeżach miasta. Prosimy o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem policjantów i strażników oraz zachowanie ostrożności.

"Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, jako uczestników imprezy, w głównej mierze zależy od nas samych. Zachowajmy rozwagę, aby każdy mógł bezpiecznie wrócić do domu" – apeluje Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej w Myślenicach

źródło: myslenice.pl