Wręczenie Certyfikatu ZPB dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży

Wręczenie Certyfikatu ZPB dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży

29 listopada  2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach odbyło się wręczenie przedłużenia Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Stróży. Z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, mł. insp. Piotra Dary certyfikat trafił do przedstawicielki samorządu uczniowskiego – Zuzanny, której towarzyszyły pani dyrektor i pani pedagog.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu ZPB oraz wykonanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów. Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na wniosek Zespołu Certyfikującego.