Powiatowe Obchody Święta Policji w Myślenicach

Powiatowe Obchody Święta Policji w Myślenicach

Wczoraj (24 lipca) myślenicki rynek był miejscem powiatowych obchodów  święta policji. 99 rocznica powołania Policji Państwowej stała się okazją do wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości udział wzięli m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka,  przedstawiciele samorządów, funkcjonariusze i pracownicy policji oraz mieszańcy Myślenic.  Nad tegorocznymi obchodami Święta Policji honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KPP Myślenice. Następnie asp. sztab. Szymon Sala przypomniał okoliczności powstania Policji Państwowej. W uroczystościach udział brał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, któremu dowódca uroczystości podinsp. Tomasz Sawski zameldował gotowość zebranych do obchodów uroczystości Święta Policji. Kolejnym punktem uroczystości było podniesienie flagi przez poczet flagowy KWP Kraków i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. W tym miejscu należy wspomnieć, że całe obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak, który powitał wszystkich zebranych gości. W swoim przemówieniu komendant Kubiak wspomniał również kpt. Piotra Jurczaka – Komendanta  Powiatowego Policji w Myślenicach w latach 1936 – 1939, jeńca Ostaszkowa rozstrzelanego w kwietniu 1940 roku przez Sowietów. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że zawód policjanta jest wyjątkowy i wymagający powołania. Na koniec złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, podziękował im za pełnioną służbę. Podziękowania skierowane były również do samorządowców, przedstawicieli  wszystkich służb i instytucji, z którymi policja pracuje na co dzień.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie funkcjonariuszom Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Mianowano: w korpusie oficerów starszych i młodszych Policji – 6  funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji -  19  funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji -  18 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych – 3 funkcjonariuszy.

Na czele licznej grupy awansowanych policjantów znaleźli się; Komendant Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach mł.insp. Maciej Kubiak, który otrzymał awans na stopień inspektora oraz I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach podinsp. Piotr  Dara, który otrzymał awans na stopień młodszego inspektora.

Awans na wyższy stopień za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawiania ponadprzeciętnej inicjatywy oraz stałe doskonalenie zawodowe otrzymał asp. Jacek Zięba – dyżurny KPP Myślenice, który w niejednokrotnie wykazywał się niezwykłymi umiejętnościami oraz empatią  i poprzez rozmowy telefoniczne zapobiegał tragediom. 

Podczas uroczystej zbiórki zostały również nadane odznaczenia i medale XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Kolejno głos zabrali zaproszeni goście – Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,  Paweł Machnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce oraz Krzysztof Halek, którzy podziękowali funkcjonariuszom za pełnioną służbę i życzyli sukcesów zawodowych.

Ponadto delegacja składająca się z Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, Posła na Sejm RP oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości znajdującym się na rynku.

W czasie obchodów podziękowano również wieloletniemu pracownikowi myślenickiej komendy Marianowi Charnikowi, który jest związany z jednostką od 31 lat i wkrótce odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Uroczystą zbiórkę z okazji Święta Policji zakończyło odprowadzenie sztandaru KPP w Myślenicach oraz złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Podczas trwania obchodów na myślenickim rynku zgromadzili się mieszkańcy Myślenic z dziećmi oraz przedszkolaki. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji podczas uroczystości rozdawali zebranym materiały profilaktyczne, odblaski, balony, a dzieci mogły zobaczyć wyposażenie policjantów oraz oglądnąć radiowozy.