Powiat myślenicki: rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły 2017”

Powiat myślenicki: rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły 2017”

W związku z rozpoczynającym się  rokiem szkolnym 2017/2018 nastąpi wzrost ruchu pieszego – zwłaszcza dzieci  i młodzieży szkolnej w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do nich. W 2016 roku na początku roku szkolnego w okresie od 1 do 9 września na terenie KPP w Myślenicach doszło do 7 wypadków drogowych, w których 11 osób zostało rannych, odnotowano 19 kolizji drogowych. W zdarzeniach drogowych nie odnotowano udziału dzieci w wieku szkolnym.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły na terenie podległym KPP w Myślenicach, zorganizowane zostaną w dniach od 4 września 2017 r. do 8 września 2017 r. wzmożone działania „Bezpieczna droga do szkoły” mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla dzieci poruszających się po drogach, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji kryminalnej oraz przeprowadzenie kontroli autobusów dowożących dzieci do szkół.

Celem policyjnej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji kryminalnej oraz kontrola autobusów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze będą dążyć do objęcia nadzorem jak największej ilości szkół podstawowych (najbardziej zagrożone rejony) w głównej mierze zapewniając bezpieczeństwo wokół tych szkół tak, aby chronić najmłodsze dzieci.

Policjanci zwrócą także uwagę na niewłaściwe oznakowanie rejonów dróg i terenów przyszkolnych (np. brak takiego oznakowania, istniejące – nieczytelne, zasłonięte przez gałęzie drzew, urządzenia infrastruktury BRD, zatarte znaki poziome, itd.). Funkcjonariusze proszą wszystkich którzy takie nieprawidłowości zauważą o kontakt z właściwym zarządcą drogi lub z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach, centrala (12) 372-92-00.