Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – sprawcy nie mogą czuć się bezkarnie

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – sprawcy nie mogą czuć się bezkarnie

2 października przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Współcześnie problem przemocy przybiera różne oblicza i dotyczy wszystkich, bez względu na płeć – kobiet, dzieci i mężczyzn. Awantury i konflikty domowe to wciąż najczęstsze powody interwencji policjantów. Ofiary przemocy domowej nie wstydzą się jednak szukać pomocy i chętniej, niż jeszcze kilkanaście lat wstecz, zwracają się do instytucji z prośbą o wsparcie. Policjanci podejmują radykalne kroki wobec sprawców takich przestępstw skrupulatnie zbierając materiał dowodowy, aby można było im przedstawić zarzuty znęcania się, a przede wszystkim zrobić wszystko, aby przerwać rodzinną gehennę.

Ofiary przemocy domowej nie muszą czuć się osamotnione w swoim dramacie. Na straży rodzinnego bezpieczeństwa stoją instytucje publiczne, w tym przede wszystkim policjanci angażując się w pomoc pokrzywdzonym.  Sami sprawcy są nieraz zaskoczeni działaniami organów ścigania, ale muszą pamiętać o grożącej im odpowiedzialności karnej. Pocieszający jest również fakt, że istnieje coraz mniejsze przyzwolenie społeczne na takie akty przemocy.

Zdarza się, że strach przed oprawcą jest tak duży, że osoba pokrzywdzona nie chce składać zawiadomienia o przestępstwie, ani zeznawać. Są to trudne i bardzo osobiste problemy, wymagające właściwego podejścia i dużej empatii ze strony instytucji wspierających. Nic jednak nie usprawiedliwia aktów przemocy. Brak reakcji i kary tylko rozzuchwala sprawcę. Cierpią na tym nie tylko ofiary, ale również współmieszkańcy i co najgorsze często dzieci, które są świadkami awantur i rękoczynów. Szukajmy pomocy i nie wstydźmy się o nią prosić. Stanowcza postawa ofiary może przerwać krąg przemocy uwalniając od cierpienia.

Pamiętajmy, że w każdym powiecie funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne wspierające rodziny. Celem grup roboczych, w których są także policjanci, jest wszechstronna pomoc w zakresie przemocy domowej.