Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Śnieżyca 2018”

Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Śnieżyca 2018”

W sobotę (1 grudnia) o godz. 9:00 w budynku Domu Ludowego przy OSP Myślenice Górne Przedmieście, rozpoczęły się Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze “Śnieżyca 2018” z udziałem jednostek Ratowniczych, jednostek Straży Pożarnych oraz Policji.

Manewry rozpoczęła część teoretyczna. Zebrani wysłuchali kilku wykładów dotyczących technik poszukiwania oraz ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych. Uczestnicy zapoznali się również z działaniem sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych.

Po części teoretycznej uczestnicy wyruszyli na górę Mikołaj. Tam odbyły się ćwiczenia terenowe polegające na pozorowanym poszukiwaniu 10 osób zagubionych w lesie. Do poszukiwań wykorzystano najnowszy sprzęt i techniki. W akcji użyto specjalistyczne drony, quady, wozy bojowe oraz śmigłowiec ratowniczy.

Po zakończeniu działań uczestnicy spotkali się, aby podsumować i omówić przeprowadzone ćwiczenia. Biorący udział w manewrach, to osoby, które zazwyczaj czynnie uczestniczą w poszukiwaniach i akcjach ratowniczych Celem szkolenia było m.in. zacieśnianie współpracy i wypracowanie schematów, które pomogą jeszcze sprawniej przeprowadzać przyszłe akcje poszukiwawcze i ratunkowe.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Organizatorem wydarzenia była Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza oraz OSP Myślenice Górne Przedmieście.