KPP Myślenice: upamiętniono ofiary „czarnej niedzieli”

KPP Myślenice: upamiętniono ofiary „czarnej niedzieli”

[18 czerwca 2017 r.] Przed 77 laty spod dzisiejszej siedziby myślenickiej policji 35 mieszkańców naszego miasta zostało wywiezionych przez hitlerowskiego okupanta na rozstrzelanie.

Przy pamiątkowej tablicy na budynku komendy upamiętniającej te tragiczne wydarzenia złożyli wieńce członkowie rodzin pomordowanych, a uczestniczyli samorządowcy, uczniowie, przedstawiciele środowisk kombatanckich i inni, którzy pamiętali o uroczystym uhonorowaniu ofiar wydarzeń z 23 czerwca 1940 r. Przypomnijmy – poprzedniego dnia, przed północą, dokonano prowokacyjnego zamachu na myślenicką pocztę (dziś siedzibę KPP). Wrzucono petardę do pomieszczenia telefonistki, pragnąc uzyskać w ten sposób pretekst do pierwszych masowych aresztowań w Myślenicach. Już tej samej nocy hitlerowscy okupanci brutalnie aresztowali najpierw 10 osób jako zakładników, później 22 związane z tworzącym się wówczas podziemiem, a następnie 3 przypadkowe osoby z ulicy. Wywieziono ich samochodami ciężarowymi do siedziby Gestapo przy ul. Montelupich w Krakowie, a następnie rozstrzelano w forcie krzesławickim.

Krewni ofiar „czarnej niedzieli”, burmistrz, dyrektor UMiG, młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr 44 im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach w Krakowie oraz Gimnazjum nr 1 w Myślenicach, przedstawiciel KPP, spotkali się pod budynkiem komendy policji, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przed pamiątkową tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia sprzed 77 lat. Na budynku KPP w Myślenicach umieszczono powiększone fotografie, które z narażeniem życia wykonał jeden z myśleniczan. W tym roku planowane jest umieszczenie dodatkowej tablicy (obok istniejącej), z imionami i nazwiskami wszystkich aresztowanych.