Garść porad od policjantów przed świątecznym długim weekendem

Garść porad od policjantów przed świątecznym długim weekendem

Zbliża się Święto Bożego Ciała, które stanowić może dla milionów Polaków okazję do zaplanowania kolejnego tzw. przedłużonego weekendu, a liczba możliwych dni wolnych i korzystna aura sprzyjać może przemieszczaniu się po terenie kraju m. in. w celu wypoczynku poza miejscem zamieszkania, w tym korzystania z rekreacji nad wodą.

W tym okresie policjanci w całym kraju będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom uczestniczącym w uroczystościach religijnych, podróżującym czy  wypoczywającym. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, należą do podstawowych zadań Policji realizowanych w codziennej służbie bez względu na wypadające święta czy inne dni ustawowo wolne od pracy.         

W trosce o pozostawiane podczas wyjazdów mienie, myślenicka policja prosi o skorzystanie z kilku podpowiedzi. Aby zapobiec włamaniom do domu:

  • sporządź spis cennych przedmiotów znajdujących się w Twoim mieszkaniu, odnotuj w nim numery fabryczne sprzętu, rodzaj, markę, wartość i cechy charakterystyczne,
     
  • podczas wyjścia z domu jako nawyk traktuj zamknięcie drzwi, okien, również balkonowych,
     
  • utrzymuj dobry kontakt z sąsiadami, na czas wyjazdu poproś o opiekę nad dobytkiem, zostaw im telefon kontaktowy.

Cały czas istnieje zagrożenie oszustwami, wyłudzeniami. Przestępstwa te mogą być dokonywane przez osoby podszywające się pod naszą rodzinę, znajomych lub pracowników różnych instytucji. Przestrzegamy: zawsze sprawdzajmy tożsamość przychodzących do nas osób i żądajmy okazania dokumentów uprawniających do reprezentowania danej instytucji. Bądźmy wobec takich gości nieufni. Przestrzegamy przed wyłudzeniami gotówki za pomocą metody „na wnuczka”, „na policjanta” czy ich modyfikacjami. Pamiętajmy, nigdy nie przekazujmy nie znanym,  a podającym się za naszą rodzinę osobom żadnych pieniędzy!

W razie jakichkolwiek wątpliwości myślenicka policja prosi o natychmiastowe powiadomienie pod numer alarmowy 997 lub 112. Reagujmy również w przypadku osób, samochodów, które wywołały z różnych powodów nasz niepokój i podejrzenie. 

Prosimy o otoczenie należytą opieką dzieci, zarówno tych podróżujących, jak i tych, które pozostają w domu. Nie pozwólmy im na zabawy w miejscach niebezpiecznych, na jezdni, w wykopach, na placach budowy, itd. Sprawmy, aby wypoczywały nad wodą w miejscach dozwolonych, pod opieką dorosłych. Bądźmy zawsze świadomi dokąd poszły. Rozmawiajmy też z dzieckiem również na temat unikania innych zagrożeń (niebezpieczne zwierzęta, niewypały, kontakt z obcą osobą, maszyny rolnicze, itd.).