Zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym

Procedura wydawania zaświadczeń o udziale w zdarzeniu drogowym (powiat myślenicki)

Procedura wydawania dokumentacji dotyczącej zdarzenia drogowego: każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju otrzymamy ustnie od policjanta likwidującego zdarzenie drogowe. Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń po uprzednim:

  • wypełnieniu (umieszczonego poniżej na stronie internetowej) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji,
  • uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj. Gmina Myślenice Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, O/Myślenice, nr konta 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001 (przekazem pocztowym lub przez przelew internetowy) lub gotówką w okienkach kasowych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, Urzędu Skarbowego w Myślenicach, ul. Hipolita Cegielskiego 2, Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36 (geodezja), przy ul. Drogowców (Wydział Komunikacji) oraz przy ul. Mikołaja Reja 13 (siedziba główna),
  • przekazaniu wypełnionego formularza wraz z czytelną kserokopią odcinka opłaty skarbowej do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 1 (można to zrobić doręczając dokumenty osobiście o dowolnej porze, listownie lub w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail:komendant@myslenice.policja.gov.pl ).

 W ciągu siedmiu dni od daty wpływu opisanej wyżej dokumentacji KPP w Myślenicach skieruje pod podany we wniosku adres wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można także odebrać osobiście w jednostce policji, kontaktując się wcześniej telefonicznie z sekretariatem KPP w Myślenicach (12) 372-92-01, który także udziela informacji w sprawie nowej procedury.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł).

Jeśli zdarzenie drogowe, w którym uczestniczyliśmy zostało obsłużone przez funkcjonariuszy z jednostki policji w Dobczycach, to z wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do Komisariatu Policji w Dobczycach, 32-400 Dobczyce, ul. Jagiellońska 4 stosując tę samą, opisaną wyżej procedurę, a opłatę wnieść na numer konta Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach:

Gmina Dobczyce nr konta 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym - Myślenice

Jeśli do zdarzenia doszło na ternie gmin: Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice:

wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym - Dobczyce

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą uzyskania zaświadczenia. Zachęcamy do kontaktu mailowego: komendant@myslenice.policja.gov.pl