KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP Myślenice

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MYŚLENICACH

inspektor Maciej Kubiak

W Policji służy od 1993 roku.

Od 2003 roku był Komendantem Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim.

W dniu 19 maja 2006 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

Od dnia 8 grudnia 2016 roku pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu. 

Od dnia 22 marca 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Od dnia  9 marca 2018 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

W dniu 25 czewca 2018 roku powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Wspomagający
 • Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
 • Jednoosobowe stanowisko ds. Skarg i Wniosków
 • Jednoosobowe stanowisko ds. BHP
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MYŚLENICACH

młodszy inspektor Albert Kogut

 

Młodszy inspektor Albert Kogut przez swoją dotychczasową karierę związany był z sądecką Policją. Służbę rozpoczął w 1991 roku w pionie prewencji.

Od 1994 roku pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego sądeckiej jednostki, a od 2003 roku w Sekcji Prewencji.

W latach 2006-2013 był Zastępcą Naczelnika Sekcji, a Następnie Wydziału Prewencji.

Od 2013 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

 Od 1 marca 2020 roku pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach. 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Rewir Dzielnicowych
 • Komisariat Policji w Dobczycach
 • Posterunek Policji w Sułkowicach