NADCHODZI TRUDNY CZAS DLA BEZDOMNYCH – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI! - AKTUALNOŚCI - KPP Myślenice

AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

NADCHODZI TRUDNY CZAS DLA BEZDOMNYCH – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

Okres jesienny oraz zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. O tej porze roku osoby bezdomne, starsze mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką.

Na zamarznięcia, zgony z wychłodzenia  szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby pod wpływem alkoholu. Dlatego też, w związku z nadchodzącym okresem zimowym policjanci już w najbliższym okresie rozpoczną działania prewencyjne, mające na celu ochronę takiej grupy osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. Stałą formą prowadzonych działań są częste kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne oraz informowanie ich o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną na terenie naszego powiatu. Funkcjonariusze na bieżąco też współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby:  policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe. Nie bądźmy obojętni i reagujmy na osoby bezdomne, przebywające w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na ziemi, ławkach lub przystankach, nietrzeźwe, czy też osłabione. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.

Tak więc w związku z nadchodzącym okresem zimowym apelujemy do wszystkich o przekazywanie telefonicznej czy e-mailowej informacji do najbliższej jednostki Policji   o osobach bezdomnych, które w czasie niskich temperatur będą przebywać w miejscach, w których ich życie i zdrowie może zostać narażone przez zamarznięcie. Możliwość zgłoszenia Policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia istnieje również za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  - link.   Wystarczy na „mapie” zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.

Jednakże, jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, należy działać szybko, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.