AKTUALNOŚCI

PIĄTKOWY PRZEPIS DROGOWY ODC. 59 – „CO STANOWI ODWOŁANIE ZNAKU B-33 (OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI)?”

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” wyraża zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku w km/h. Należy przy tym pamiętać, że kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Z powyższego wynika że bezpieczna prędkość może być niekiedy dużo niższa niż ta określona znakiem B-33.

Grafika stanowi kopię tekstu odczytywalnego maszynowo zamieszczonego w załączniku