Kraków: finał kolejnej edycji „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 2015 – wyróżniony policjant z Myślenic

Kraków: finał kolejnej edycji „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 2015 – wyróżniony policjant z Myślenic

[30 września 2015 r.] W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. W uroczystości uczestniczyli również Aleksander Palczewski– Małopolski Kurator Oświaty, Monika Frenkielz Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego, dr Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podczas imprezy podziękował za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa: Annie Mączce z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w Krakowie, Anicie Orzeł – Nowak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Krakowie, Joannie Szypułce z Europe Direct w Krakowie, Sylwii Warneckiej reprezentującej Wawel S.A. w Krakowie oraz Krzysztofowi Kucharskiemu z Centrum Handlowego M1 w Krakowie. Wyżej wymienionym osobom podinsp. Janusz Łabuz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wraz z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji wręczyli medale oraz odznaczenia za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej NSZZP i środowiska policyjnego. Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów został odznaczony mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W dalszej części uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli 33Certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie ZPB zdobyły największą ilość punktów.

Wśród wyróżnionych szkół znalazły się :

Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

Zespół Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

Zespół Szkół nr 1 w Choczni

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach

Zespół Szkół, Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zespół Szkół nr 2 w Brodłach

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie

Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

Gimnazjum Gminne nr 1 im. Mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu

XXVIILiceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana w Krakowie

Gimnazjum w Sieprawiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Krakowie

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymał asp. szt. Szymon Sala z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. W tym roku uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach.

Oprawę muzyczną gali wręczenia Certyfikatów zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Baczków z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod kierownictwem Pana Rafała Węglarza. Orkiestra przywitała gości Marszem „Ułańskim” pod dyrekcją kapelmistrza Wojciecha Zwierniaka. Szczególnym akcentem był udział w orkiestrze uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach, które otrzymały Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.

Źródło: www.malopolska.policja.gov.pl