Jak bezpiecznie oraz zgodnie z przepisami przewozić dzieci w samochodzie

Jak bezpiecznie oraz zgodnie z przepisami przewozić dzieci w samochodzie

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że według przepisów to wzrost dziecka decyduje o tym czy powinno być przewożone w foteliku. Dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu muszą jeździć w fotelikach.

 

Zasady przewożenia dzieci:

dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej 135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego,

dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące,

dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa.

Zakazy dotyczące przewożenia dzieci:

zabrania się przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu auta wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera,

zabronione jest także przewożenie na przednim siedzeniu auta dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Pamiętajmy, kierujmy się rozsądkiem podczas przewożenia dzieci i nie narażajmy bezpieczeństwa naszych pociech. 
Dołóżmy wszelkich starań, aby dziecko w samochodzie bezpiecznie podróżowało.

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.