Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym informujemy o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości pomocy.

Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.

Pomoc osoby pierwszego kontaktu świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon), specjaliści udzielają pomocy stacjonarnie.

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy.

Ośrodki znajdują się w Krakowie, Oświęcimiu oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Szczegółowe informacje takie jak godziny dyżurów oraz formy pomocy znajdują się na stronie internetowej:
http://www.krafos.pl/index.php/potrzebuje-pomocy