Życzenia świąteczne Komendanta Głównego Policji

Życzenia świąteczne Komendanta Głównego Policji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.  

Loading Video...